ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

проведення рекламної акції «Погода вимагає Goodyear»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці офіційні правила проведення рекламної акції «Погода вимагає Goodyear» (далі по тексту – «Правила» та «Акція» відповідно) визначають порядок та умови проведення Акції.

1.2. Замовником Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Гудйеар Данлоп Таєрс Україна» (ЄДРПОУ 36017752, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, блок 8, поверх 6) (далі по тексту – «Замовник Акції»).

1.3. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЛАЛІН» (ЄДРПОУ 40746394, місцезнаходження: м.Київ, вулиця Княжий затон, будинок 16а, офіс 99 (далі по тексту – «Виконавець Акції»).

2. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ

2.1. Акція – маркетинговий захід, що включає в себе просування на ринок, популяризацію серед споживачів та стимулювання збуту продукції, яка виготовляється під ТМ «Goodyear».

2.2. Учасник Акції - дієздатні громадяни України, які досягли 18-річчя на момент проведення Акції та виконали усі вимоги даних Правил.

2.3. Інформація про Акцію - інформація про Акцію, офіційні правила Акції, а також додаткова інформація, що з’явилася в Період проведення Акції.

3 Умови проведення Акції

3.1. Акція проводиться у авторизованих торгівельних точках у відповідності до узгодженої адресної програми, що зазначена у п.п. 11 даних Правил та є їх невід’ємною частиною (надалі — «Територія проведення Акції»).

3.2. Акція проводиться у період з «17» жовтня 2016 року по «15» грудня 2016 року включно (надалі – «Період проведення Акції»).

3.3. У Акції бере участь продукція ТМ «Goodyear», що виробляється (імпортується) та розповсюджується Замовником Акції/ дилерами, дистриб’юторами/ іншими підприємствами, організаціями, які реалізують продукцію ТМ «Goodyear» в рамках їх господарської діяльності у відповідних авторизованих точках, а саме зимові шини Goodyear будь-якого розміру, далі «Акційна продукція».

3.4. Акція проводиться з метою формування та підтримки обізнаності, привертання уваги споживачів до Акційної продукції, залучення нових споживачів, просування Акційної продукції на ринку України.

3.5. Участь у Акції є безоплатною. Купуючи Акційну продукцію у Період проведення Акції, Учасник не вносить ніякої додаткової плати, пов’язаної з участю у Акції, окрім безпосередньої ціни Акційної продукції, та вартості SMS-повідомлення на короткий номер 8088. Фонд заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.

3.6. Вартість відправлення SMS-повідомлення: 0,60 грн. для абонентів ПрАТ «Київстар», 0,94 грн. для абонентів ПрАТ "МТС Україна"(МТС та Vodafone) та 0,94 грн. для абонентів ТОВ «лайфселл»(lifecell). Тариф у гривнях з урахуванням ПДВ. Додатково утримується збір до Пенсійного фонду у розмірі 7,5% з вартості послуги без урахування ПДВ.

Технічна підтримка: +38(067) 556-12-87 у будні з 11-00 до 18-00

3.7. Акція дійсна лише для кінцевих споживачів Акційної продукції, що здійснюють її придбання для власного споживання без комерційної мети.

4. Вимоги до Учасників Акції

4.1. До участі в Акції запрошуються дієздатні громадяни України, які досягли 18-річчя, проживають на території України.

4.2. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогам п. 4.1. даних Правил та належним чином виконала умови даних Правил в повному обсязі.

4.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, не залежно від виконання ними умов даних Правил:

4.3.1. працівники Замовника/Виконавця/Партнера Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

4.3.2. співробітники дилерів, дистриб’юторів та представники підприємств, що мають безпосереднє відношення до Замовника Акції, власники, працівники чи представники підприємств,2 організацій, які реалізують продукцію ТМ «Goodyear», члени їх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки)

4.3.3. неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи.

5. Умови участі в Акції

5.1. Для набуття статусу Учасника Акції (надалі – «Учасник Акції») та здобуття права на отримання Заохочень Акції, будь-яка особа, яка відповідає вимогам розділу 4 даних Правил, повинна в Період проведення Акції на Території проведення Акції виконати наступні дії:

5.1.1. придбати у авторизованих торгівельних точках в містах України Акційну продукцію – зимові шини Goodyear будь-якого розміру в кількості 2 (дві) і більше штук;

5.1.2. отримати у продавця акційну скретч карту з унікальним кодом

5.1.3. відправити на короткий номер 8088 унікальний код зі скретч карти;

5.1.4. отримати у відповідь СМС повідомлення з підтвердженням реєстрації про участь у акції

5.2. Впродовж Періоду проведення Акції Учасник має право зареєструвати максимально 2 унікальних коди з одного номеру, але при цьому кожного разу знову виконуючи всі умови даних Правил.

5.3. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі у Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, звільняє Замовника/Виконавця Акції від обов’язку вручити Заохочення Акції і такий Учасник Акції втрачає право на отримання належного йому Заохочення Акції.

5.4. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь у Акції.

6. ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ

6.1. Фонд Заохочень Акції складається з:

6.1.1. Автокомпрессор, загальна кількість – 15 шт.

Під автокомпрессором розуміється надання Учаснику Акції автокомпрессора ParkCity CQ-4 в кількості 1 шт.

6.1.2. Рюкзак маленький, загальна кількість – 9 шт.

Під Рюкзаком маленьким розуміється надання Учаснику Акції Рюкзака маленького розміром 31.5х13х40см в кількості 1 шт.

6.1.3. Рюкзак великий, загальна кількість – 5 шт.

Під Рюкзаком великим розуміється надання Учаснику Акції Рюкзака великого розміром 45х31х11см в кількості 1 шт.

6.1.4. Сумка універсальна чорна, загальна кількість – 15 шт.

Під Сумкою універсальною чорною розуміється надання Учаснику Акції Сумки універсальної чорної розміром 49х28х16см в кількості 1 шт.

6.1.5. Переносна аудіосистема Pototskiy з іменем переможця, загальна кількість – 1 шт.

6.1.6. Подарунковий сертифікат на придбання пального номіналом 50 літрів, загальна кількість – 15 шт.

Під подарунковим сертифікатом на придбання пального номіналом 50 літрів мається на увазі надання Учаснику Акції талонів на пальне номіналом 10 л в кількості 5 шт. в мережі АЗС «Shell» на пальне, яке узгодять в будь-якій формі Учасник Акції та органіатор Акції.

6.2. Учасник Акції, який здобув право на отримання подарункового сертифікату на придбання пального має право реалізувати талони на пальне в мережі АЗС «Shell» протягом одного календарного місяця з дня набуття права на отримання подарункового сертифікату.

6.3. Оподаткування вартості Заохочень Акції провадиться відповідно до чинного законодавства України. Замовник/Виконавець Акції виступають податковим агентом Учасника, що отримує Заохочення Акції, якщо це вимагається згідно чинного законодавства України. Сума податку, якщо це вимагається згідно чинного законодавства України, нараховується за ставками, встановленими чинним законодавством України, із вартості Заохочення Акції за цінами постачальників відповідних товарів/послуг.

6.4. Фонд Заохочень Акції обмежений і становить зазначену вище кількість. Відповідальність Замовника та Виконавця Акції обмежується вичерпанням кількості Заохочень Акції, вказаних в п. 6.1. даних Правил, не виходить за межі вартості таких Заохочень Акції. Видача заохочень здійснюється виключно у межах Фонду Заохочення Акції.

6.5. Фонд Заохочень Акції складається за рахунок власних засобів Замовника Акції і використовується виключно для надання Заохочень Учасникам Акції, що здобули право на їх отримання.

6.6. Заміна Заохочень Акції, в т.ч. грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не допускається. Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягають.

7. 7. ВИЗНАЧЕННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ГОЛОВНОГО ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ

7.1. Щодня в період з «18» жовтня 2016 року по «16» грудня 2016 року включно проводитиметься визначення 1 (одного) Учасника Акції, що здобувають право на отримання Заохочення акції.

7.2. Для визначення Учасників Акції, що здобувають право на отримання Заохочення Акції на дату проведення кожного визначення, Виконавцем Акції буде складена електронна таблиця, яка містить перелік Учасників Акції, що протягом періоду проведення Акції до дня проведення чергового визначення набули статусу Учасника Акції.

7.3. У вказаній електронній таблиці відображається наступна інформація щодо Учасників Акції: промокод, телефон, адреса ТТ де було придбано продукцію.

7.4. Визначення Учасників Акції, що здобувають право на отримання Заохочення Акції, проводитиметься на веб-сайті www.random.org згідно п.п. 7.1.-7.2. на підставі даних електронної таблиці.

7.5. Учасник Акції, що здобуває право на отримання Заохочення Акції визначається перший, що знаходиться в електронній таблиці при обробці на веб-сайті www.random.org.

7.6. У випадку, коли визначення Учасника Акції, що здобувають право на отримання Заохочення акції випадає на вихідний/святковий день, таке визначення переноситься на перший наступний робочий день в період з «18» жовтня 2016 року по «16» грудня 2016.

7.7. Одночасно з визначенням Учасників Акції, що здобувають право на отримання Заохочення Акції, комісія в особі представників Виконавця Акції визначає 3 (трьох) Додаткових Учасників Акції, що у порядку черговості здобувають право на отримання Заохочення Акції, у разі, якщо Учасник Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції не зможе отримати та/або втратить таке право, на умовах передбачених цими Правилами, або відмовиться від отримання Головного заохочення Акції.

7.8. Результати визначення Учасників Акції, що здобувають право на отримання заохочень Акції, фіксуються представниками Замовника та Виконавця Акції та відображаються у електронній таблиці Результати, зафіксовані у такій електронній таблиці, є остаточними, та не підлягають оскарженню.

7.9. У випадку, якщо на дату визначення Учасників Акції, що здобувають право на отримання Головних заохочень Акції, згідно п.п. 7.1.-7.2. цих Правил, не буде визначено таких Учасників, з причин, що не залежали від Замовника та Виконавця Акції, вважається, що Замовник Акції може розпорядитися такими Головними заохоченнями Акції на власний розсуд.

7.10. У разі неможливості вручення Заохочення Акції жодному з Учасників Акції, що здобув на нього право, Замовник Акції проводить повторне визначення Учасників Акції, які отримують Головні заохочення Акції, в порядку і на умовах, визначених у п.п. 7.2 - 7.5. цих Правил у інші, визначені Замовником дати. Учасники Акції, що їх було обрано під час попередніх визначень Учасників Акції, що здобули право на отримання Головних заохочень Акції, не приймають участь у наступному визначенні Учасників Акції, які здобувають право на отримання Головних заохочень Акції.

8. Порядок, умови і терміни отримання ЗаохоченЬ Акції.

8.1. Протягом 7 (семи) робочих днів з моменту визначення Учасника Акції таким, що здобуває право на отримання Головного заохочення Акції, представник Виконавця Акції повідомляє Учасника Акції про це шляхом здійснення телефонного дзвінка на номер телефону, з якого було відправлено СМС з промо-кодом, такого Учасника Акції, та обговорює умови отримання Головного заохочення Акції.

8.3. Учасник не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту повідомлення його про набуття ним права на отримання Головного заохочення Акції повинен надати Виконавцю Акції наступну інформацію шляхом надіслання по електронній пошті на адресу aktsiya.goodyear.ua@gmail.com або шляхом подання до офісу за адресою м.Київ, вулиця Княжий затон, будинок 16а, офіс 99.

8.3.1. копія паспорту громадянина України (перша сторінка, сторінки з фотокартками та сторінки з пропискою);

8.3.2. копія довідки про присвоєння Учаснику Акції ідентифікаційного номеру (а для осіб, що відмовилися від ідентифікаційного номера, - копію сторінки паспорта з відповідною відміткою уповноваженого органу);

8.3.3. копія скретч карти з промокодом, що став виграшним.

8.4. Заохочення Акції надсилається Учаснику Акції кур’єрською доставкою за адресою, реєстрації (прописки) Учасника, що вказана у його паспорті, якщо Учасник письмово не повідомив Виконавця Акції про свою іншу адресу за якою повинно бути відправлене Заохочення Акції. При вручені Заохочення Акції Учасник Акції, що здобув право на його отримання зобов’язаний засвідчити свою особу шляхом пред'явлення паспорта громадянина України та підписати Акт приймання-передачі Заохочення Акції.

Неможливість зв’язатися з Учасником Акції за телефонним номером протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту визначення його таким, що здобув право на отримання Заохочення Акції, позбавляє такого4 Учасника Акції права на отримання належного йому Заохочення Акції та можливість отримати Заохочення Акції переходить до наступного зафіксованого під час визначення Додаткового Учасника Акції.

8.5. Заохочення Акції вважається врученим Учаснику Акції, що здобув на нього право, з моменту підписання Акту приймання-передачі Заохочення Акції Учасником, що здобув на нього право.

8.6. З моменту вручення Заохочення Акції, Учасник Акції, що здобув на нього право, самостійно за власний рахунок вживає усіх заходів пов’язаних з реалізацією належного йому Заохочення Акції (паспорти громадянина України для виїзду за кордон тощо).

8.7. Вручення Заохочення Акції здійснюється лише в межах території України.

8.8. Заохочення Акції можуть бути отримані Учасниками Акції, що отримали право на отримання Заохочень Акції, тільки на умовах цих Правил.

8.9. Учасник Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, автоматично втрачає набуте ним право на його отримання без будь-яких компенсацій у наступних випадках, не залежно від того у який час стали відомими вказані обставини:

- якщо такий Учасник Акції не вчинить дій, передбачених у п. 8.3.-8.4. даних Правил та інших зобов’язань, передбачених даними Правилами;

- якщо такий Учасник Акції заявив про свою відмову від отримання Заохочення Акції у будь-який зручний для нього спосіб;

- у разі неможливості зв’язатися з Учасником Акції, протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту визначення його таким, що здобув право на отримання Головного Заохочення Акції;

- якщо такий Учасник Акції належить до категорії осіб, вказаних в п. 4.3. даних Правил;

- у разі порушення/не виконання/неналежного виконання умов даних Правил;

8.10. Неухильне додержання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Заохочень Акції. Відмова від виконання будь-яких положень цих Правил та/або ненадання/неповне надання визначених вище документів, та/або невиконання (неналежне виконання) всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє відповідного Учасника Акції права на одержання певного Заохочення Акції. При цьому, такий Учасник Акції вважається таким, що відмовився від отримання Заохочення Акції та не має права на одержання від Замовника/Виконавця/Партнера Акції будь-якої компенсації.

8.11. У разі неможливості вручення відповідного Заохочення Акції Учаснику Акції, що здобув на нього право протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту повідомлення такого Учасника Акції, таке Заохочення Акції визнається незатребуваним та використовуються Замовником Акції на власний розсуд.

9. Надання інформації та захист персональних даних

9.1. Для отримання Заохочення Акції в рамках цієї Акції Учасник Акції має надати Замовникові Акції інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену даними Правилами. Фактом участі в цій Акції Учасник Акції підтверджує вірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано у цих Правилах.

9.2. Беручи участь у Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з даними Правилами та тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані, можуть збиратися, використовуватися, оброблятися, реєструватися та зберігатися Замовником/Виконавцем Акції виключно з метою вручення Заохочень Акції, сплати передбачених чинним законодавством України податків та зборів, а також на інші цілі, визначені даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду Замовнику/Виконавцю Акції на такий збір, обробку, використання та зберігання персональних даних для вказаних цілей. Учасники Акції не мають застережень стосовно передачі своїх персональних даних Замовнику/Виконавцю Акції, у випадку необхідності для цілей цих Правил. Учасники Акції погоджуються з тим, що їх дані, отримані Замовником/Виконавцем Акції в Період проведення Акції та занесені в базу даних, можуть бути в подальшому використані Замовником Акції без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями – для відправлення інформації, повідомлень і таке інше. Згода Учасника Акції вважається наданою з моменту проставляння ним особистого підпису під час заповнення Анкети Учасника Акції.

9.3. Замовник Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України про захист персональних даних, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством України. Замовник Акції має право на передачу персональних даних учасників Акції Виконавцю Акції та/або своїм партнерам в рекламних цілях із дотриманням вимог, вказаних в положеннях Закону України «Про захист персональних даних».

9.4. В розумінні Закону України «Про захист персональних даних» Замовник Акції є Володільцем бази персональних даних, який затверджує мету обробки персональних даних, строк обробки персональних даних та доручає обробку персональних даних розпорядникам бази персональних даних, а також здійснює державну реєстрацію бази персональних даних – учасників Акції.

9.5. Персональні дані Учасників Акції зберігатимуться у базі даних Замовника Акції за адресою: Київ, вул. Іллінська, 8, блок 8, під’їзд 9, поверх 6, до «31» грудня 2016 року.

9.6. Кожен з Учасників Акції зберігає за собою право доступу до своїх персональних даних, право на внесення змін, а також на вимогу припинення обробки своїх персональних даних. Запит, відповідно до умов п.2. ч.2 ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» необхідно направляти за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, блок 8, під’їзд 9, поверх 6.

10. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

10.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення Правил Акції на Інтернет-сайті aktsiya.goodyear.ua

Розміщення скороченої інформації щодо механіки Акції у рекламних матеріалах, що розміщуються (розповсюджуються) в місцях проведення Акції тощо.

11. Територія проведення Акції

Назва магазину

Місто

Адреса

Vianor

Бориспіль

вул. Київський шлях, 2/11

Автодом

Бровари

вул. Київська, 95

ШипШина

Бровари

http://rezina.ua/ вул. Кутузова, 8а

Глобал

Вінниця

Тиврівське шоссе, 2з

ШипШина маг№9

Вінниця

вул. Київська,18

ШипШина

Вінниця

ул. Гліба Успенського, 91

Твоя Шина

Дніпропетровськ

Запорізьке шосе, 55к

Твоя Шина

Дніпропетровськ

ж/м Перемога-6, провулок Добровольців, 1Д

Твоя Шина

Дніпропетровськ

просп. Слобожанский, 26а

Твоя Шина

Дніпропетровськ

ул. Маршала Тимошенко, 7

Перший магазин Goodyear

Дніпропетровськ

вул. Артема, 39

ФОП Мажара

Дніпропетровськ

вул. Петра Бикова, 33

ШипШина

Дрогобич

вул.В.Великого, 5A

ШипШина маг№ 11

Житомир

вул. Вокзальна, 8

Tires Club

Запоріжжя

вул. Брянська, 15

ШипШина маг№ 7

Івано-Франківськ

Калуське шосе,15

АВР Сервіс 2

Кам'янець- Подільський

вул. Пархоменко, 1

Tyre Plus

Київ

вул. Чапаївське шосе, 25

Rezina.ua

Київ

вул. Нижній Вал, 13б

Goodyear

Київ

Велика Кільцева (вул. Садова, 70)

БФ Шина

Київ

вул. Канальна, 2

Tireshop

Київ

вул. Старосільська, 1

ШипШина маг№10

Київ

вул. Сирецька,33

АТЛ

Київ

вул. Казимира Малевича, 86 в

АТЛ

Київ

пр. Валерія Лобановського, 126 "Г"

Автомагазин "Драйв"

Київ

м. Київ, вул. Горлівська, 226/228 (ст. метро "Бориспільська")

ЛьвівКоло

Львів

вул. Б.Хмельницького, 219-Б

ШипШина маг№ 1

Львів

вул. Городоцька,357

Колесо

Одеса

Одеса

ГПЛ

Полтава

ул. Зінківська, 14

Вулкан

Одесса

Малиновского 33/2

РШС

Суми

вул. Степана Бандери, 10

Eko Tyres

Ужгород

вул. Капушанська, 157а

СВ Шина

Чернівці

вул. Піщана, 51 (перехрестя вулиць Галицький шлях і Коломийська)

Vianor

Бориспіль

вул. Київський шлях, 2/11

Автодом

Бровари

вул. Київська, 95

ШипШина

Бровари

вул. Кутузова, 8а

ШипШина маг№9

Вінниця

вул. Київська,18

ШипШина

Вінниця

вул. Гліба Успенського, 91

ШипШина маг№11

Житомир

вул. Вокзальна, 8

Tires Club

Запоріжжя

вул. Брянська, 15

АВР Сервіс 2

Кам'янець-Подільський

вул. Пархоменко, 1

Vianor

Київ

вул. Чапаївське шосе, 25

Goodyear

Київ

Велика Кільцева (вул. Садова, 70)

БФ Шина

Київ

вул. Канальна, 2

АТЛ

Київ

вул. Симиренко, 42

АТЛ

Київ

вул. Автозаводська, 18

АТЛ

Київ

вул. Петропавлівська, 18

АТЛ

Київ

вул. Павла Тичини, 8

АТЛ

Київ

вул. Боженко, 86 в

АТЛ

Київ

вул. Братиславська, 52

АТЛ

Київ

вул. Київська, 152

АТЛ

Київ

вул. Довженко, 4

АТЛ

Київ

Харківське шосе, 201/203

Твоя Шина

Київ

Харківське шосе, 165

Твоя Шина

Київ

Визволителів, 8А

Твоя Шина

Запоріжжя

ул. Перемоги, 72б

Твоя Шина

Херсон

ул. Тираспільська 1

ЄТС

Краматорськ

ул. Космонавтів 2

ЄТС

Дніпро

Богдана Хмельницкого, 135д

ЄТС

Херсон

Миколаївське шосе, 18

Титан Шина

Київ

Степана Бандери (Московський) проспект, 30

АТЛ

Київ

вул. Маршала Малиновського, 4

АТЛ

Київ

вул. Нижній Вал 15

АТЛ

Київ

вул. Полярна, 9 г

АТЛ

Київ

вул. Електриків, 21

ШипШина

Кіровоград

вул. Ярослава Мудрого (Терешкової), 60

Автошина

Кривий Ріг

вул. Кобилянського, 150 Б

Шина Сервіс

Луцьк

вул.Стрілецька, 71а

БФ Шина

Львів

вул. Реміснича, 37а (бічна пр.В.Чорновола)

ШипШина

Львів

вул. Кульпарківська, 234

ШипШина

Львів

вул. Шевченка, 87а

ШипШина маг№ 2

Львів

вул. Городоцька,190

ШипШина маг№ 4

Львів

вул. Пасічна,153

ШипШина маг№ 5

Львів

вул. Б.Хмельницького,217

ШипШина

Ніжин

вул. Ніжатинська, 22

ШипШина

Одеса

вул. Академіка Вільямса,84

ШипШина

Одеса

вул. Дальницька, 42

ШипШина

Одеса

вул. Ісхака Рабіна, 26

ШипШина

Одеса

вул. Південна дорога, 1В

ШипШина

Прилуки

вул. Котляревського, 64

ШипШина маг №3

Рівне

вул. Млинівська, 26

ШипШина

Ровно

вул. Відінская, 5-в

Колесо-Центр

Слов'янськ

вул. Ленінградська, 23

РШС

Суми

вул. Баумана, 10

ШипШина

Тересва(Закарп.Обл)

вул. Народна, 268

СВ Шина

Тернопіль

вул. С. Будного, 24 (ринок "Мотор")

ШипШина

Умань

вул. Енергетична, 2б

МТС

Харків

пр-т Московський, 259

Автошина

Харків

вул. Командарма Уборевича, 2А

Goodyear

Харків

вул. Сидора Ковпака, 10

Tyre Plus

Харків

вул. Ак. Белецького, 34

Tyre Plus

Харків

вул.Академіка Павлова, 118а

Vianor

Харків

ул. Шевченко, 216

Vianor

Харків

вул. Віринська, 1

Vianor

Харків

вул. Харківських Дивізій, 29-а

Vianor

Харків

вул. Клочковська, 44

Vianor

Харків

пр. Московський, 197/2

Vianor

Харків

вул. Сидора Ковпака, 24

Vianor

Харків

просп. 50-річчя СРСР, 62в

Єврошина

Кривий Ріг

вул. Світлова, 9

Корд Таєрс

Хмельницький

вул. Західно-Окружна, 7

БФ Шина

Хмельницький

пр-т Миру, 102/1 (за АЗК)

ШипШина

Черкаси

вул. Смiлянська 129

Автошина

Чернігів

пр-т Миру, 243

ШипШина (ПП Коломієць)

Чернігів

Павлівка, Чернігівська область, 30-річчя Перемоги, 2г

12. Інші умови

12.1. Беручи участь в Акції тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з даними Офіційними правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними у розумінні ст. 633 та 634 Цивільного кодексу України. Порушення Учасником Акції умов Офіційних правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Офіційних правил (в т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Заохочень Акції та інше) вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Заохочень Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

12.2. Замовник Акції гарантує неупередженість процедури визначення осіб, що мають право на отримання Заохочень Акції, у відповідності з цими Правилами.

12.3. Ці Офіційні правила можуть бути змінені та/або доповнені Замовником Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Офіційних правил Акції можливі у випадку їх затвердження Замовником Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Офіційні правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Офіційних правил.